• EDA aastalõpu ettekandekoosolek

  "Eesti rahvastikuprognoosist aastani 2100"

  Ettekande teevad :  Eesti demograafia keskuse vanemteadur Luule Sakkeus ja juhtivteadur Allan Puur.

  Aeg: 22.detsember 2016 kell 16:00 

  Koht: Tallinna Ülikool, Mare maja, M-552

  TLÜ Eesti demograafia keskuses koostati sel sügisel rahvastikuprognoos, mille eesmärgiks on hinnata riikidevahelise rände perspektiivset mõju Eesti demograafilisele arengule aastani 2100. Prognoosi uudsuseks on rahvusrühmade (eestlaste ja teiste rahvuste) eraldi käsitlus, mis on asjakohane just rände kontekstis ning mida ei paku ükski senine Eesti kohta tehtud rahvastikuennustus.

  Ettekandes tutvustatakse uue rahvastikuprognoosi esmaseid tulemusi.

  Ettekande lühitutvustus vt. SIIT.


  Ettekande slaidid

  ....... järgneb mõttevahetus koos kohvi ja piparkookidega.