Series A: Applied Studies
 1. Kalev Katus. Tallinna rahvastiku demoarengu perspektiivid. Tallinn: LUL, 1983. 212 lk.
 2. Kalev Katus, Luule Sakkeus. Tallinna rahvastiku areng ja migratsiooniprotsesside iseärasused. Tallinn: LUL, 1984.33 lk.
 3. Kalev Katus. Tallinna rahvastiku vanusstruktuuri dünaamika ja analüüs. Tallinn: LUL, 1984. 27 lk.
 4. Kalev Katus, Luule Sakkeus. Tallinna migratsiooni vanusstruktuurilised muutused. Tallinn:LUL, 1984. 32 lk.
 5. Kalev Katus, Luule Sakkeus, Vaike Peedoksaar. Tallinna linna rahvastiku dünaamikat mõjustavate protsesside  analüüs ja rahvastikuprognoosi metoodika täiustamise teed. Tallinn: LUL, 1985. 73 lk.
 6. Kalev Katus, Vaike Peedoksaar. Tallinna rahvastiku migratsioon. Statistiline kogumik. Tallinn: LUL, 1985. 305 lk.
 7. Kalev Katus. Tallinna rahvastikuprognoosi lähtevariantide valik. Tallinn: LUL, 1985. 35 lk.
 8. Kalev Katus, Luule Sakkeus. Demografitcheskaja politika i dinamika rozhdaemosti i migratsii Estonskoi SSR. Tallinn:LUL, 1986. 13 s.
 9. Kalev Katus, Allan Puur. Tallinna rahvastiku arenguhüpoteeside põhjendus. Tallinn: LUL, 1986. 106 lk.
 10. Allan Puur. Hõiveanalüüs Eesti NSV-s ja Tallinnas. Tallinn: LUL, 1986. 56 lk.
 11. Toomas Kümmel, Rait Roosve. Linnastumise areng ja asustussüteemi proportsioonid. Tallinn: LUL, 1986. 59 lk.
 12. Kalev Katus, Allan Puur. Tallinna tööhõive tabelid. Tallinn: LUL, 1986. 56 lk.
 13. Toomas Kümmel, Andres Vikat. Tallinna aglomeratsiooni kujunemine ja seisund. Tallinn: LUL, 1987. 48 lk.
 14. Kalev Katus. Tallinna rahvastiku multiregionaalne prognoos. Tallinn: LUL, 1987. 272 lk.
 15. Kalev Katus, Allan Puur, Andres Vikat. Muutused Tallinna rahvastiku demograafilise taastootmise mehhanismis. Tallinn:EKDK, 1988. 62 lk.
 16. Kalev Katus, Allan Puur, Andres Vikat. Naise demograafiline käitumine: Ankeedi Naine tööl ja perekonnas analüüs Tallinn:EKDK, 1988. 74 lk.
 17. Kalev Katus, Allan Puur. Lühiülevaade Pärnu demograafilisest arengust. Tallinn: EKDK, 1989. 48 lk.
 18. Kalev Katus. Pärnu rahvastikuprognoos: Baasvariandid. Tallinn: EKDK, 1989. 64 lk.
 19. Kalev Katus, Jüri Lass, Allan Puur, Andres Vikat. Eesti linnarahvastiku prognoos: Baasvariant ja üksikute linnade  rahvaarvudünaamika. Tallinn:EKDK, 1989. 64 lk.
 20. Kalev Katus, Jüri Lass, Allan Puur, Andres Vikat. Eesti linnarahvastiku prognoos. Tallinn,EKDK, 1989. 238 lk.
 21. Kalev Katus, Allan Puur, Andres Vikat. Tallinna eestlaskonna hinnangud demograafilisele situatsioonile ja ootused  demopoliitika suhtes. Tallinn, EKDK, 1989. 32 lk.
 22. Kalev Katus, Allan Puur. Tallinna rahvastikuprognoos: Baasvariant. Tallinn, EKDK, 1989. 48 lk.
 23. Kalev Katus, Allan Puur, Andres Vikat. Pärnumaa rahvastikuprognoos. Tallinn,EKDK, 1990. 96 lk.
 24. Allan Puur. Eesti rahvastiku 1959, 1970, 1979 ja 1989 aasta tööhõivetabelid. Tallinn, EKDK, 1990. 111 lk.
 25. Kalev Katus, Allan Puur. Hiiumaa rahvastikuprognoos. Tallinn, EKDK, 1990. 226 lk.
 26. Allan Puur, Andres Vikat. Elutsüklilised erisused Tallinna perekondade demograafilises koosseisus ja ainelises  kindlustatuses (Tallinn '88 andmetel ). Tallinn, EKDK, 1990. 106 lk.
 27. Kalev Katus, Allan Puur, Andres Vikat. Prognoz naselenia goroda Sillamäe. Tallinn, EKDK, 1990. 122 s.
 28. Kalev Katus, Allan Puur, Luule Sakkeus, Andres Vikat. Viljandimaa rahvastikuprognoos. Tallinn, EKDK, 1991. 126 lk.
 29. Kalev Katus, Allan Puur. Eesti regionaalne rahvastikuandmete pank I. Tallinn, EKDK, 1992. 80 lk.
 30. Allan Puur. Jõhvi rahvaloenduse andmed. Tallinn, EKDK, 1992. 24 lk.
 31. Kalev Katus. Eesti regionaalne rahvastikuandmete pank II. Tallinn, EKDK, 1992. 76 lk.
 32. Kalev Katus, Allan Puur, Luule Sakkeus. Riiklik rahvastikustatistika: terviksüsteem ja osised. Tallinn, EKDK, 1992. 12 lk.
 33. Kalev Katus, Allan Puur. The1989 Estonian Population and Housing Census: Data Description. Tallinn, EKDK, 1993. 21pp. ISBN 9985-820-23-1k.
 34. Kalev Katus, Allan Puur, Andres Vikat. Rahvastikuvananemine Eestis. Eesti 1989 rahvaloenduse andmekirjeldus. Tallinn,EKDK, 1994. 260 lk.
 35. Kalev Katus, Allan Puur, Asta Põldma, Luule Sakkeus. Tallinna rahvastikuprognoos .Tallinn, EKDK, 1994. 144 lk.
 36. Allan Puur. 1989 Estonian Population and Housing Census. Microdata Description:Variable Definitions and Coding  SchemesII.Tallinn, EKDK,1994. 48 p.
 37. Nikolai Botev, Mitchell Eggers, Kalev Katus, Miroslav Macura, AllanPuur, Luule Sakkeus. Rahvastikuvananemine Eestis.  Standardfaili kirjeldus .Tallinn, EKDK, 1995. 38 lk.
 38. Nikolai Botev, Mitchell Eggers, Kalev Katus, Miroslav Macura, AllanPuur, Luule Sakkeus. Rahvastikuvananemine Eestis.  Rahvusvahelised Standardtabelid. Tallinn, EKDK, 1995. 49 lk.
 39. Kalev Katus, Allan Puur, Luule Sakkeus. Eesti pere- ja sündimusuuring. Naisküsitluse Metodoloogiaülevaade/Estonian  Family and Fertility Female Survey. Design and Methodology. Tallinn,EKDK, 1995. 204 lk. ISBN 9985-820-24-X.
 40. Kalev Katus, Enel Pungas, Allan Puur, Luule Sakkeus. Eesti pere- ja sündimusuuring. Meesküsitluse  metodoloogiaülevaade /Estonian Family and Fertility Male Survey. Design and Methodology. Tallinn,EKDK, 1999. CXXI+128lk. ISBN 9985-820-42-8.
 41. Eesti põlisusuuring. Metodoloogiaülevaade/Estonian Survey of National Minorities. Design and Methodology . Tallinn, EKDK.
 42. Kalev Katus, Allan Puur, Asta Põldma. Eesti rahvastiku sünniteave 1944-1959: teostuvusuuring ja kvaliteedianalüüs . Tallinn,EKDK, 2004. XCV lk. ISBN 9985-820-79-7.
 43. Kalev Katus, Allan Puur, Asta Põldma. Eesti rahvastikumõjune poliitika. Metodoloogiaülevaade.  Standardtabelid /Estonian Population Policy. Methodological Report. Standard Tabualtions. Tallinn,EKDK, 2005. XLII +225 lk.ISBN 9985-820-81-9.
 44. Kalev Katus, Allan Puur, Asta Põldma. Rahvastikumõjune poliitika. Euroopa võrdlustabelid/ Population Policy  Acceptance. International Comparative Tables. Tallinn, EKDK, 2005. XLII+225 lk. ISBN 9985-820-81-9.
 45. Kalev Katus, Allan Puur, Asta Põldma, Jürgen Jänes.Eesti sünniandmestiku kvaliteedianalüüs. Statistikaameti  sünniregister. Meditsiiniline sünniregister. Tallinn,EKDK, 2006. ISBN 978-9985-820-89-6.
 46. Mati Rahu, Kaja Rahu, Aleksei Baburin.Eesti surmaandmestiku kvaliteedianalüüs. Statistikaameti surmaregister. Tallinn, EKDK,2006. ISBN 978-9985-820-90-2.
 47. Kalev Katus, Allan Puur, Kelli Arusaar. Eesti pere- ja sündimusuuring II. Metodoloogiaülevaade/Estonian Familyand  FertilitySurvey II. Methodological Report. Tallinn, EKDK, 2007.
 48. Tiina Tambaum. Seenioritöö tegijate uuring. Ülevaade. Tallinn, EKDK / TLÜ, 2023, ISBN 978-9916-974-1-1