Series E: Dissertations
 1. Allan Puur. Rahvastiku majandustegevus Eestis / Economic Activity of the Population in Estonia. Tallinn, EKDK/TPÜ, 2000. 265 lk.
 2. Luule Sakkeus. Rahvastikuränne Eestis / Migration Processes in Estonia. Tallinn, EKDK/TPÜ, 2000. 241 lk.
 3. Asta Põldma. Rahvastikumõjune poliitika Eestis /Population-related Policies in Estonia. Tallinn, EKDK/TPÜ, 2000. 103 lk.
 4. Enel Pungas. Siserändevoogude vanuskäsitlus Eesti Pere- ja Sündimusuuringu andmetel/ Age Patterns of Internal Migration: Analysis of Estonian FFS. Tallinn, EKDK/TPÜ, 2001. 81 lk.
 5. Anne Herm. Eesti 1990 aastate rändestatistika evalvatsioon/ Evaluation of migration statistics of Estonia in the 1990s. Tallinn, EKDK/TPÜ, 2004. 110 lk.
 6. Margus Maiste. Esimene ülevenemaaline rahvaloendus Tartus 1897/ First population census of Russian Empire in Tartu 1897. EKDK/TPÜ, 2004. 70 lk. ISBN/ISSN: 9985858158 (köites)
 7. Juune Holvandus. Immigrandid Euroopa suurlinnas: omavahelised suhted ja integreerumispüüded/ Immigrants in London:intermediate relations and attempts to integrate. EKDK/TLÜ,Tallinn 2005. 42 lk.
 8. Tiina Metsalu. Tallinna rahvastiku elamistingimused: loendus 1989/ Housing conditions in Tallinn: census 1989. EKDK/TLÜ, Tallinn 2005. 124 lk.
 9. Martin Klesment. Fertility developement in Estonia during the secondhalf of the XX century: the economic context and its implications.TLÜ, Tallinn 2010, 447 lk. ISBN 978-9949-463-40-4 /ISBN 978-9949-463-41-1
 10. Peeter Värnik. Mortality from external causes, particulary suicides, in European countries: trends, socio-demographic factors and measurement issues. TLÜ, Tallinn2015, 175 lk. ISBN 978-9949-29-210-3 / ISBN 978-9949-29-209-7
 11. Leen Rahnu. Partnership dynamics in second half of the 20th century: evidence from Estonia and other GGS countries of Europe. TLÜ, Tallinn 2016, 260 lk. ISBN 978-9949-29-259-2 / ISBN 978-9949-29-260-8
 12. Hannaliis Jaadla. Mortality in the lutherian population of Tartu at the end of the 19th century. TLÜ, Tallinn 2016, 184 lk. ISBN 978-9949-29-291-2 / ISBN 978-9949-29-292-9
 13. Anne Herm.Living Arrangements and mortality of older adults: evidence from the Belgian population registers at the turn of the 21th century.TLÜ, Tallinn 2017,186 lk. ISBN 978-9949-81-638-5 / ISBN 978-9949-81-639-2