• EDA ettekandekoosolek

  "Abielulahutuste põhjusi ja tagajärgi Eestis põlvkonna ajaperspektiivis"

  Ettekande teeb Kadri Rootalu (Statistikaamet, Tartu Ülikool).

  Aeg : 21.veebruar 2019 kell 16:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Mare maja, M-552

   

  Kokkuvõte. 

 • EDA aastalõpu ettekandekoosolek

  "Demograafiline nüüdisajastumine Eestis"

  Ettekande teeb EDK nooremteadur Mark Gortfelder.

  Aeg : 19.detsember 2018 kell 16:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Mare maja, M-552


  Kokkuvõte. Lisainfot vaata  SIIT.

  Ettekande SLAIDID.


  View gallery
 • EDA ettekandekoosolek

  "Measurement of well-being of older people: towards enhancement of currently available indicators"

  Ettekande teeb INGA GAIŽAUSKAITE, Lithuanian Social Research Centre, Vilnius

  Aeg: 3.detsember 2018 kell 16:30 - 18:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Mare maja, M-552

  Ettekande SLAIDID.

  Lisainfot vaata SIIT.

  View gallery
 • EDA ettekandekoosolek

  "Rändeprotsessidest ja nende mõjust"

  Ettekande teevad : ÜTI Eesti demograafia keskuse teadurid Luule Sakkeus ja Allan Puur.

  Aeg: 31.oktoober 2018 kell 16:00 - 17:30

  Koht: Tallinna Ülikool, Mare maja, M-648

  Seminari esimeses pooles tutvustatakse Eurostati loendusteabe andmebaasi (Census Hub) ja näidatakse selle võimalusi Euroopa Liidu sisese ja kolmandatest riikidest lähtuva rände käsitlemisel. 

  Seminari teises pooles tuleb juttu integreeritud rahvastiku- ja hõiveprognoosist, mis valmis suvel Riigikogu arenguseirekeskuse poolt tellitud rakendusuuringu osana.

  Ettekanne ja arutelu on eesti keeles.

   Kõik huvilised on väga oodatud kuulama!

  Ettekande slaidid 1 ja slaidid 2

  Fotod: Piret Räni

  View gallery