• EDA aastalõpu ettekandekoosolek

  "Demograafiline nüüdisajastumine Eestis"

  Ettekande teeb EDK nooremteadur Mark Gortfelder.

  Aeg : 19.detsember 2018 kell 16:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Mare maja, M-552


  Kokkuvõte. Lisainfot vaata  SIIT.

  Ettekande SLAIDID.


  View gallery
 • EDA ettekandekoosolek

  "Measurement of well-being of older people: towards enhancement of currently available indicators"

  Ettekande teeb INGA GAIŽAUSKAITE, Lithuanian Social Research Centre, Vilnius

  Aeg: 3.detsember 2018 kell 16:30 - 18:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Mare maja, M-552

  Ettekande SLAIDID.

  Lisainfot vaata SIIT.

  View gallery
 • EDA ettekandekoosolek

  "Rändeprotsessidest ja nende mõjust"

  Ettekande teevad : ÜTI Eesti demograafia keskuse teadurid Luule Sakkeus ja Allan Puur.

  Aeg: 31.oktoober 2018 kell 16:00 - 17:30

  Koht: Tallinna Ülikool, Mare maja, M-648

  Seminari esimeses pooles tutvustatakse Eurostati loendusteabe andmebaasi (Census Hub) ja näidatakse selle võimalusi Euroopa Liidu sisese ja kolmandatest riikidest lähtuva rände käsitlemisel. 

  Seminari teises pooles tuleb juttu integreeritud rahvastiku- ja hõiveprognoosist, mis valmis suvel Riigikogu arenguseirekeskuse poolt tellitud rakendusuuringu osana.

  Ettekanne ja arutelu on eesti keeles.

   Kõik huvilised on väga oodatud kuulama!

  Ettekande slaidid 1 ja slaidid 2

  Fotod: Piret Räni

  View gallery
 • EDA ettekandekoosolek

  "A Cross-national Perspective of the Transition to Adulthood - New Avenues for Research"

  Ettekande teeb : ÜTI Eesti demograafia keskuse järeldoktorand Katrin Schwanitz

  Aeg: 26.veebruar 2018 kell 15:00 

  Koht: Tallinna Ülikool, Mare maja, M-552

  Anname kõigile võimaluse tutvuda  eelmise aasta detsembrist alustanud järeldoktorandi Katrin Schwanitziga, kes tutvustab oma seniseid uurimissuundi ja tulemusi ning uusi uurimisideid.

  Katrin Schwanitz kaitses aastal 2017 oma doktoritöö "Family Living Arrangements in Young Adulthood: Cross-National Comparative Analyses " Gröningeni Ülikoolis Hollandis ja jätkab uurimistööd sarnastel teemadel TLÜ-s järgneva kahe aasta jooksul.

  Ettekande kokkuvõte.

  Ettekande SLAIDID.

  Fotod: Kersti Edur

  View gallery