• EDA aastalõpu ettekandekoosolek

  "Eesti rahvastikuprognoosist aastani 2100"

  Ettekande teevad :  Eesti demograafia keskuse vanemteadur Luule Sakkeus ja juhtivteadur Allan Puur.

  Aeg: 22.detsember 2016 kell 16:00 

  Koht: Tallinna Ülikool, Mare maja, M-552

  TLÜ Eesti demograafia keskuses koostati sel sügisel rahvastikuprognoos, mille eesmärgiks on hinnata riikidevahelise rände perspektiivset mõju Eesti demograafilisele arengule aastani 2100. Prognoosi uudsuseks on rahvusrühmade (eestlaste ja teiste rahvuste) eraldi käsitlus, mis on asjakohane just rände kontekstis ning mida ei paku ükski senine Eesti kohta tehtud rahvastikuennustus.

  Ettekandes tutvustatakse uue rahvastikuprognoosi esmaseid tulemusi.

  Ettekande lühitutvustus vt. SIIT.


  Ettekande slaidid

  ....... järgneb mõttevahetus koos kohvi ja piparkookidega.

 • EDA ettekandekoosolek

  "Rise of Longevity"

  ("Pikaealisuse kasv")

  Ettekande teeb: Max Plancki Demograafiainstituudi direktor ja asutuse looja ning Euroopa Latsise preemia demograafia laureaat (2011) James W.Vaupel

  Aeg: 01.juuni 2016 kell 16:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, Mare maja, M-218

  Eesti pinnalt on rahvastikuteadusele olulisi saavutusi võrsunud läbi sajandite. Eesti Demograafia Assotsiatsioon koondab täna üle 30 rahvastikuteadlase ja -huvilise ning omab sidemeid nii Põhjamaade, Euroopa kui Rahvusvahelise Rahvastikuteadlaste Assotsiatsiooniga. Traditsioonilise ettekandekoosoleku ja meenutuste õhtuga tähistatakse Eesti rahvastikuteaduse jätkusuutlikkusesse panustamist ja kuulumist rahvusvaheliselt arvestatavasse teaduskogukonda.

  Olete oodatud 1. juunil 2016 kell 16.00 Eesti Demograafia Assotsiatsiooni ja TLÜ ÜTI Eesti demograafia keskusega koos tähistama 30 aastat Eesti demograafiat.

  Kell 18 tervituste, meenutuste ja meelelahutusega koosviibimine sama maja Aatriumis (kolmas korrus).

  Slaidid Luule Sakkeus

  Slaidid James W.Vaupel

  KUTSE

  INVITATION

  Fotod: Tiina Tambaum

  View gallery
 • EDA ettekandekoosolek

  "Võitlus näljaga ehk kuidas Eestis 19. sajandil näljahädadega toime tuldi?"

  Ettekande teeb: ajaloodoktor Kersti Lust

  Aeg: 10.märts 2016 kell 16:00 - 18:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, Mare maja, M-552

  Rängemad näljahädad tabasid Eesti ala aastatel 1807-1808, 1840-1842, 1844-1847 ja 1867-1869 ning neil olid rasked demograafilised tagajärjed: suremus kasvas ja sündimus langes. Ettekandes vaetakse näljahädade põhjusi ja hädadega toimetulekuks rakendatud strateegiaid nii individuaalsel, lokaalsel, provintsi kui riiklikul tasandil. Arutletakse küsimuse üle, kes ja kuidas panustasid näljaabisse, milline oli üldine näljapoliitika ning kui suur oli näljaohvrite arv. Tuuakse võrdlusjooni naaberaladega nagu Soome ja Venemaa.

  Vaata ka Rahvusarhiivi ajaveebi blogi Võitlus näljaga. 19. sajandi näljahädad Eestis.