• EDA aastalõpu ettekandekoosolek

  "Vanemaealiste lähivõrgustikud ja igapäevategevuste piirangud: Eesti põlis- ja välispäritolurahvastiku võrdlus"


  Ettekande teeb: Liili Abuladze

  Aeg: 17.detsember 2015 kell 16:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, Mare maja, M-552

  Ettekande teemaks on "Vanemaealiste lähivõrgustikud ja igapäevategevuste piirangud: Eesti põlis- ja välispäritolurahvastiku võrdlus". Arutlusele tulevad sotsiaalvõrgustike mõju inimestele ning Eesti põlis- ja välispäritolurahvastiku demograafiliste protsesside toimumise arengu ja ajastuse võrdlused.


  Ettekande kokkuvõte

  Ettekande slaidid

 • EDA ettekandekoosolek

  "Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevahelised ja põlvkonnasisesed efektid"


  Ettekande teeb: Eesti Panga teaduspreemia laureaat Magnus Piirits

  Aeg: 08.oktoober 2015 kell 15:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, Mare maja, M-552

  Ettekande kokkuvõte

 • EDA ettekandekoosolek

  "Mortality from External Causes, Particularly Suicides, in European Countries: Trends, Socio-Demographic Factors and Measurement Issues" ("Välispõhjustest tingitud suremus Euroopa riikides: trendid, sotsiaaldemograafilised faktorid ja mõõtmisprobleemid")

  Aeg : 29.mai 2015 kell 11:00

  Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Peeter Värnik kaitseb doktoritööd


  "Mortality from External Causes, Particularly Suicides, in European Countries: Trends,Socio-Demographic Factors and Measurement Issues / Välispõhjustest tingitud suremus Euroopa riikides: trendid, sotsiaaldemograafilised faktorid ja mõõtmisprobleemid"

  Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli auditooriumis M-213, Uus-Sadama tn 5.

  Doktoritöö juhendajad:

  Ian Rockett, Lääne-Virginia Ülikooli (USA) professor

  Luule Sakkeus, Tallinna Ülikooli vanemteadur

  Oponendid:

  Juris Krūmiņš, Läti Ülikooli professor

  Ilkka Henrik Mäkinen,Uppsala Ülikooli (Rootsi) professor

  Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA

  View gallery
 • EDA ettekandekoosolek

  "Rahvastikuindikaatorid rahvusvahelise sotsiaalõiguse instrumentaariumis"


  Ettekande teeb: Lauri Leppik

  Aeg: 25.märts 2015 kell 15:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, Mare maja, M-552

  Ettekandes leiab käsitlemist:

  Indikaatorite roll rahvusvahelise sotsiaalõiguse järelvalves -kontseptuaalsed lähenemised ja teoreetiline mõtestamine;

  Rahvastikuindikaatorite kasutamine sotsiaal- ja inimõiguste järelevalves ÜRO ja Euroopa Nõukogu järelevalveorganite poolt.