• EDA aastalõpu ettekandekoosolek

  "Suremus Tartu luteriusulises elanikkonnas 19. sajandi lõpul"


  Ettekande teeb: EDI doktorant Hannaliis Jaadla

  Aeg: 18.detsember 2014 kell 16:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, Mare maja, M-552


  Ettekanne põhineb doktoritöö raames seni tehtud analüüsidel.

  Ettekande kokkuvõte

  Ettekande SLAIDID.


 • EDA ettekandekoosolek

  "Using Surveys to Replace Censuses: The Successes and Failures of the American Community Survey in the United States"


  Ettekande teeb: Jerome McKibben, PhD., McKibben Demographic Research

  Aeg: 06.november 2014 kell 16:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, Mare maja, M-213

  Ootame Teid taaskord EDA ettekandekoosolekule. Ettekande teeb EDI külalisõppejõud Jerome McKibben USA-st, kes omab rahvastikuprognooside koostajana üle 20-ne aasta pikkust kogemust. Oma ettekandes arutleb McKibben selle üle, mil moel mõjutab loendusandmete asendamine küsitlusandmetega väiksemate piirkondade kohta tehtavaid rahvastikuprognoose.


  Seekordne ettekandeõhtu toimub Studia Generalia loengusarja raames 

  Ettekande kokkuvõte

  View gallery
 • EDA ettekandekoosolek

  "Tšernobõli veteranide kohortuuringust"


  Ettekande teeb: Kaja Rahu  (Tervise Arengu Instituut)

  Aeg: 20.märts 2014 kell 16:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, Mare maja, M-552

  Eesti Tšernobõli veteranide vähihaigestumust ja suremust jälgiti vastavas kohortuuringus, mis algas 1991. aastal. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, millist efekti tekitavad mitme kuu jooksul saadud väikesed kiirgusannused nende meeste tervisele. Ettekandes esitatakse arvandmed kohordi vähihaigestumuse ja suremuse kohta.

  Ettekande kokkuvõte