• EDA aastalõpu ettekandekoosolek

  "Sotsialismi reaalsus ja vaba Lääs: elulemusanalüüs soomepoiste näitel"

  Ettekande teeb: EDK vanemteadur Lauri Leppik.

  Aeg : 21.detsember 2017 kell 16:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Mare maja, M-552


  Ettekande kokkuvõte. 

  Lisainfot vaata SIIT.

  View gallery
 • EDA ettekandekoosolek

  "Värskete teadusuuringute tulemuste tutvustamine"

  Ettekanded teevad: EDK vanemteadur Luule Sakkeus ja EDK vanemteadur Martin Klesment.

  Aeg : 10.oktoobril 2017 kell 15:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Mare maja, M-552

  Seminaril tutvustab Luule Sakkeus uurimust, mis püüab longituudset lähenemist kaasates SHARE andmetel 14 Euroopa riigi kohta aru saada, millised peamised sotsiaalse võrgustiku olulised tunnused aitavad kaasa vananemisel tegevuspiirangute edasilükkamisele või olukorra säilitamisele. Ettekanne põhineb Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni aastakonverentsil tehtud presentatsioonil ja ajakirjale European Journal of Ageing valmival artiklil Sakkeus, L., Abuladze, L., Santacroce A. "Social networks in the disablementprocess in Europe: longitudinal perspective".

  Seejärel räägib Martin Klesment soolise hariduslõhe seostest leibkonnasisese sissetulekute ebavõrdsusega ning kuidas see võib mõjutada pereprotsesse. Analüüsi tulemused põhinevad EU-SILC-i kogu Euroopat hõlmaval andmestikul. Osa tulemusi avaldatud Martin Klesment, Jan Van Bavel; TheReversal of the Gender Gap in Education, Motherhood, and Women as Main Earnersin Europe, European Sociological Review, Volume 33, Issue 3, 465-481.

  Fotod: Kersti Edur

  View gallery
 • EDA ettekandekoosolek

  "Living arrangements and mortality of older adults: Evidence from the Belgian population registers at the turn of the 21st century"

  Aeg : 05.juunil 2017 kell 16:00

  Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Anne Herm kaitseb demograafia erialal doktoritööd

  "Living arrangements and mortality of older adults: Evidence from the Belgian population registers at the turn of the 21st century" ("Eakate leibkonnaseis ja suremus: Belgia rahvastikuregistri andmetel 21. sajandi alguses").

  Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli auditooriumis M-648, Uus-Sadama tn 5.

  Doktoritöö juhendajad:

  Allan Puur, PhD, Tallinna Ülikooli professor

  Michel Poulain, PhD, Tallinna Ülikooli vanemteadur,

  Louvaini Katoliikliku Ülikooli emeriitprofessor

  Oponendid:

  Emily Grundy, PhD, Londoni Majandus- ja PoliitikateadusteKooli professor

  Elina Einiö, PhD, Helsinki Ülikooli vanemlektor

  Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogukeskkonnas ETERA.

  View gallery
 • EDA ettekandekoosolek

  "Behaviour patterns of immigrant Russians in comparison to origin and destination countries" ("Vene rahvusest rahvastikuosa pereloomekäitumine elutsükli jooksul erinevates riikides võrdluses põlisrahvastikuga")

  ESAK10 RUS - FAM projekti raames

  Ettekanded teevad: külalisesinejad 

  Aeg: 25.märts 2017 sessioonide algus kell 8:30  ja 14:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Uus-Sadama 5, Mare maja, M-552

  KUTSE

  PROGRAMM

  Ettekannete kokkuvõtted

  Fotod: Michel Poulain

  View gallery
 • EDA ettekandekoosolek

  "Mortality in the Lutheran population of Tartu at the end of the 19th century"

  Aeg : 06.jaanuaril 2017 kell 15:00

  Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Hannaliis Jaadla kaitseb  doktoritööd

  "Mortality in the Lutheran population of Tartu at theend of the 19th century"

  ("Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19.sajandi lõpul")

  Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli auditooriumis M-648, Uus-Sadama tn 5.

  Doktoritöö juhendajad:

  Allan Puur, Tallinna Ülikooli juhtivprofessor

  Martin Klesment, Tallinna Ülikooli vanemteadur

  Oponendid:

  Gunnar Thorvaldsen, Norra Arktika Ülikooli professor

  Alice Reid, Cambridge'i Ülikooli lektor

  Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

  View gallery
 • EDA ettekandekoosolek

  "Partnership Dynamics in Second Half of the 20th Century: Evidence from Estonia and Other GGS Countries of Europe"

  Aeg : 06.jaanuaril 2017 kell 14:00

  Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Leen Rahnu kaitseb doktoritööd


  "Partnership Dynamics in Second Half of the20th Century: Evidence from Estonia and Other GGS Countries of Europe/Koosellumuse dünaamika 20. sajandi teisel poolel: tulemusi Eestist ja teistest GGS-i Euroopa maadest".

  Avalik kaitsmine toimub Tallinna Ülikooli auditooriumis M-213, Uus-Sadama tn 5.

  Doktoritöö juhendajad:

  Allan Puur, Tallinna Ülikooli juhtivteadur

  Luule Sakkeus, Tallinna Ülikooli vanemteadur

  Oponendid:

  Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli professor

  Aiva Jasilioniene, Max Plancki Demograafiauuringute Instituudi teadur

  Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA

  Fotod: Hannaliis Jaadla

  View gallery