• EDA ettekandekoosolek

  "Rändeprotsessidest ja nende mõjust"

  Ettekande teevad : ÜTI Eesti demograafia keskuse teadurid Luule Sakkeus ja Allan Puur.

  Aeg: 31.oktoober 2018 kell 16:00 - 17:30

  Koht: Tallinna Ülikool, Mare maja, M-648

  Seminari esimeses pooles tutvustatakse Eurostati loendusteabe andmebaasi (Census Hub) ja näidatakse selle võimalusi Euroopa Liidu sisese ja kolmandatest riikidest lähtuva rände käsitlemisel. 

  Seminari teises pooles tuleb juttu integreeritud rahvastiku- ja hõiveprognoosist, mis valmis suvel Riigikogu arenguseirekeskuse poolt tellitud rakendusuuringu osana.

  Ettekanne ja arutelu on eesti keeles.

   Kõik huvilised on väga oodatud kuulama!

  Ettekande slaidid 1 ja slaidid 2

  Fotod: Piret Räni