• EDA ettekandekoosolek

  "Abielulahutuste põhjusi ja tagajärgi Eestis põlvkonna ajaperspektiivis"

  Ettekande teeb Kadri Rootalu (Statistikaamet, Tartu Ülikool).

  Aeg : 21.veebruar 2019 kell 16:00

  Koht: Tallinna Ülikool, Mare maja, M-552

   

  Kokkuvõte. 

  Fotod: Tiina Tambaum